uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- infopanel ----

mail@com

+420 987 654 321

--- sociální sítě ----

---odkaz na všechny novinky---

---logo merkur---

DĚKUJEME

HISTORIE

Minulost

Jako Tělovýchovná jednota Merkur jsme nástupci bývalého úspěšného tréninkového střediska mládeže pro sportovní gymnastiku.
Do srpna roku 2004 jsme působili v ZŠ Rožnov, kde jsme veškeré gymnastické nářadí každodenně stavěli a za pomoci rodičů opět po skončení tréninku uklízeli. I přes tyto nevyhovující tréninkové podmínky jsme vychovali přebornice kraje a účastnice Mistrovství republiky.
Bohužel jsme si byli vědomi, že takovéto tréninkové podmínky jsou brzdou i pro talentované závodnice.
Již před několika lety jsme vypracovali projekt na zřízení "GymCentra" pro Jihočeský kraj a apelovali na město České Budějovice o poskytnutí vhodného objektu k rekonstrukci na specializovanou tělocvičnu. K podpoře našeho projektu se přidala i Česká gymnastická federace a celá sportovní veřejnost. Důležitým faktem se stalo, že Jihočeský kraj byl již jediný, který podobné gymnastické zařízení neměl.

 

Rekonstrukce

Po mnohaletém úsilí Rada města České Budějovice odsouhlasila TJ Merkur ČB dlouhodobý pronájem objektu bývalého kina Vesmír v Českých Budějovicích a zároveň souhlasila i s jeho rekonstrukcí na specializovanou tělocvičnu.
Celý vnitřní prostoru bývalého kina byl zcela přestavěn. Částečně rekonstruovaná tělocvična s nastálo ukotveným gymnastickým nářadím, molitanovou doskokovou jámou a horolezeckou stěnou byla slavnostně otevřena 7. ledna 2005.

Definitivně byla rekonstrukce završena slavnostním otevřením celého prostoru dne 16. března 2007.
Stali jsme se tak v současné době jedinou tělovýchovnou jednotou v jihočeském kraji, která má reálnou možnost zkvalitnit své tréninkové podmínky a navázat tak na zaniklé středisko talentované mládeže sportovní gymnastiky.